Välkommen till

OVK-besiktning

OVK betyder Obligatorisk Ventilationskontroll.

 

Eftersom vi tillbringar 90% av vår tid inomhus, är det viktigt med inomhusluft av god kvalitet. Fuktiga hus är en följd av dålig ventilation, och förmodligen en av de största orsakerna till allergier och astma. När ventilationen inte fungerar uppstår mögel, fukt och kvalster. En god ventilation är viktig för att ventilera ut radongas och emissioner från byggnads– och inredningsmaterial. Särskilt viktigt för den som inte har fullt ut-vecklat immunförsvar, som barn och ungdom, eller nedsatt immunförsvar, som gamla och sjuka.

 

Fastighetsägare till flerfamiljshus/kontorsbyggnader/skolor mm. är skyldiga att göra en ovk-besiktning av ventilationen. Miljö– och byggnadsförvalt-ningen är i sin tur skyldiga att föra ett register över dessa. Kontrollen skall ske för att säkerhetsställa att ventila-tionssystemet är rent och byggnadens ventilation är tillräcklig.

 

Tidsintervall för ovk-kontroll f.o.m maj 2009:

 

1.        Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt fler-                       bostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT– och FTX-ventilation / 3 år.

 

2.        Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX– och S-ventilation / 6 år.

 

 

FT = Från– och tilluftsvent. / F = Frånluftsvent. / S = Självdragsvent.

 

Undantag av kontrollen är:

 

· En– och tvåfamiljshus oavsett ventilationstyp.

· Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk mm.

· Industribyggnader

· Hemliga byggnader inom totalförsvaret.