Välkommen till

Funktionskontroll

Funktionskontroll

 

· För bra inomhusmiljö.

 

En förutsättning för ett bra och dragfritt

inomhusklimat är en fungerande venti-

lation. Riktvärde för ventilation i bostad

är minst en halv luftväxling per timme,

dvs. luften i ett rum skall bytas ut och den gamla skall ersättas med ny på två timmar. Rökare och allergiker bör ha minst den dubbla luftväxlingen. I kök och badrum behövs vid användning upp mot tre luftväxlingar per timme, för att hålla

fukt och lukt på en behaglig nivå.

 

· För lägre drifts– och underhållskostnader.

 

I moderna byggnader står installationerna för en stor del av byggkostnaden. För

att investeringen inte skall vara bortkastad krävs det att ventilationsanläggningen behöver översyn, så att funktionen inte försämras med tiden.

Välskötta ventilationsanläggningar ger lägre drifts– och underhållskostnader.

Genom regelbunden kontroll av ventilationsanläggningen uppnår man inte bara

ett bra inomhusklimat, utan även lägre energikostnader.